» تقویم نمایشگاهی

تبلیغات

تماس با ما

  • همراه: 09021122825

  • ایمیل: info@3rah.ir


 

تقویم  شماره38
28   ابانماه  98ویرایش38با 11موردتغییرات جمع48مورد نمایشگاه09121122825

خرم اباد .........لوازم خانگی ...............2تا 6 دی ماه ......................09163977471
قزوین .......یلداسوغات مواد غذایی .....25تا 29 اذر .........09118827233
چابهار ...............صنعت ساختمان .............12تا 15 اذر ..................09122766933
بوشهر ................صنعت ساختمان ..........10تا 13 دیماه .............09122766933
یزد .................لوازم خانگی .................3تا 7بهمن ....................09131540692
بندرعباس .........لوازم خانگی فرش لوستر مبل ................27 ابان تا 1 اذر .....09122766933
تهران مصلی ............ انارمیوه های قرانی ...................20تا 25ابانماه  .............09373834243
دزفول ........................لوازم خانگی .......................25 تا 29..اذرماه ....................09165048782
خرم اباد...... 4تا 8اذر.....  فرش, لوستر مبلمان..... سلطان ابادی 09124855318
زاهدان ...............نمایشگاه لوازم خانگی .........1 تا 5 بهمن..........پاکدل .....09131005854
یزد ...........................فرش دستباف ..............................13 تا 18بهمن .............09131540692
 قزوین ................شیرینی شکلات مواد غذایی .......20تا 24 ابان .....09123828279
خرم اباد ..................جشنواره اقوام عشایر ایرانی ..........19 تا 24  ابان ................09199135468
بند رعباس ...............لوازم خانگی مبل فرش تعاون ......27 ابان تا  1 اذر ..................09122766933
زاهدان ..........خانه مدرن ملزومات جهیزیه ............28ابان تا 2 اذر ........پاکدل ...........09131005854
عسلویه ..............صنعت ساختمان دکوراسیون داخلی و.......27 ابان تا 1  اذر .......09121401233
سلمانیه .........نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی تمام گروه کالایی .....3تا 7 دی ...09141837610
کرمان ..........تخصصی لوازم خانگی و.......28بهمن تا 2 اسفند ..................پاکدل .......09131005854
سمنان ...............لوازم خانگی ...................27 ابان تا 2 اذر ...............................................09123166490
عسلویه.............صنعت ساختمان دکوراسیون منزل و.................27 ابان تا 1  اذر .......09101401244
اراک ......................خانه مدرن ................4تا 8 اذر ...............................................09100153710
اراک .....................تجهیزات اشپزخانه و چینی بلور .........16 تا 20دیماه .........پاکدل....09131005854
اراک .........................شیرینی شکلات و.............23تا 27 دی ماه .........................09123664420
خرم اباد .........................جشنواره اقوام و سوغات استانها ................19 تا 24 ابان ...........09199135468
کرمانشاه ...........لیزینگ فروش اقساطی .........11تا 15  اذر ماه .............09131005854
اراک ...............................مبلمان خانه مدرن ............30دی تا 3بهمن .... .............09025815164
میاندواب ...................جهیزیه ملزومات ازدواج ............18تا 24  ابان .........09141837610
مشهد ............لوازم خانگی ..........................23تا 27 دیماه ..........09155027709
تهران ..................بین المللی لوازم خانگی ........28 ابان تا  1  اذر .........02188513216
زاهدان ................نمایشگاه مبلمان دکوراسیون داخلی 23تا 27 دی ماه .. پاکدل .......09131005854
خرم اباد...... 4تا 8اذر.....  فرش, لوستر مبلمان..... سلطان ابادی 09124855318
زاهدان ...................نمایشگاه لوازم خانگی ..............1 تا 5 بهمن..........پاکدل ...........09131005854
ارسال از 3راه ... امروز21 ابان ویرایش37... اصلاح تغییرات  بصورت روزانه
زنجان ........12 تا 16 اذر ........لوازم خانگی ..........0218819655

قایم شهر .........25 تا 29 اذر .....خانه مدرن .....09120334560

بیرجند .............27بهمن تا  1  اسفند .......لوازم خانگی ......09153633585

دزفول .................11 تا 15  اذر .............خانه مدرن و جهیزیه .........09120334560

بیرجند .............16 تا 20دی ماه  ..............لوستر  و مبلمان و................09153633585
دزفول .................11 تا 15  اذر .............خانه مدرن و جهیزیه .........09120334560

قصر شیرین .........21تا 25 ابان .......مبلمان و جهیزیه .......09120334560


اراک............22تا 27بهمن ........فرش دستباف ...........09055244353

بیرجند ...................11تا 16 اذر ........صنایع دستی .........09128497903

کامیاران ..............27  ابان تا  1  اذر .............مبلمان جهیزیه .......09120334560

بیرجند ......26اذر  تا  1 دیماه ......جشنواره شب یلدا .........09153633585

ماهشهر .......16 تا تا 20دی ...................مبلمان لوستر .........09120334560

مشهد ..........12 تا 15 دی ........................مشهد ............09155027709

مشهد ........4تا 8 اذر ..................فرش دستباف ...........09155027709

اصفهان ...................14 تا 20 اذر .........فرش دستباف ........09121122825

 

1396-02-23