» جدول نمايشگاه هاي بين االمللي لوازم خانگي برگزار شده

تبلیغات

تماس با ما

  • همراه: 09021122825

  • ایمیل: info@3rah.ir

  جدول نمايشگاه هاي بين االمللي لوازم خانگي برگزار شده در استان هاي كشور

براي تهيه هريك از كتب نمايشگاهي (شامل : كتاب نمايشگاه ، فيلم و عكس) مي توانيد از طريق ايمل هر يك از اين كتاب ها را دريافت كنيد ، هزينه هر يك از اين كتب 20/000 هزار تومان مي باشد و جهت كسب اطلاعات بيشنر مي توانيد با شماره هاي موجود در سايت تماس بگيريد.

 

رديف عنوان نمايشگاه مكان برگزاري تاريخ نمايشگاه
1

پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران 5-8 بهمن 84
2 سيزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي نهران 18-21 دي 92
3 دهمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران 7-10 آذر 89
4

نمايشگاه تكنولژي آشپزخانه

برج ميلاد

1-4 آبان 93

5 ششمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران

4-7 بهمن 85

6 دومين نمايشگاه زوج خوشبخت ايراني تهران

2-6 آذر 89

7

نهمين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

17-14 آذر 88

8

هشتمين نمايشگاه لوازم خانگي صوتي تصويري

قزوين

7-11 بهمن 93

9

هفده همين نمايشگاه لوازم خانگي

شيراز

22-26 ارديبهشت 94

10 شانزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي و تصويري شيراز

22-26 ارديبهشت 93

11

هفده همين نمايشگاه لوازم خانگي

اصفهان

1-4 اسفند 92

12

سومين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون

تهران

27 آبان الي 2 آذر ماه 93

13 هفتتمين ننمايشگاه لوازم خانگي صوتي تصويري قزوين

1-5 بهمن 92

14 يازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران

27-30 آذر86

15 دوازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران

24-27 آبان 91

16 هشتمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران

14-17 آذر 87

17

سيزده همين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

18-21دي92

18 دهمين نمايشگاه  لوازم خانگي تهران

20-23آبان93

19 هشتمين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي و تصويري قزوين

7-11 بهمن 93

20 هجده دهمين نمايشگاه لوازم خانگي  اصفهان

4-8 اسفند 93

21

15 دهمين نمايشگاه لوازم خانگي و ...

مشهد

23-26 مهر 92

22

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

5-9 بهمن 83

23

ششمين نمايشگاه لوازم خانگي

مشهد

22-27 آذر 83

24 يازددهمين نمايشگاه لوازم خانگي مشهد 18-22 آبان
25 پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي مشهد 23-28 آذر 82
26 ششمين نمايشگاه لوازم خانگي گلستان 5-9 آذر 86
27 يازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي مشهد 18-22 آبان 88
28 نهمين نمايشگاه لوازم خانگي مشهد 7-11 آبان86
29 اولين نمايشگاه  تكنولژي در آشپزخانه برج ميلاد 1-4آبان 93
30

سيزده همين  نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي تصويري

گرگان

17-21 آذر 93

31

سيزده همين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي و تصويري

شيراز

6-10 تير90

32

پانزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

13-16 بهمن 90

33

سيزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي

اصفهان

27بهمن تا1 اسفند ماه 88

34

هفتمين نمايشگاه لوازم خانگي

همدان

1-6 خرداد 86

35

پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي

همدان

1-6 خرداد 84

36

ششمين نمايشگاه لوازم خانگي

همدان

1-6 خرداد 85

37

بيست و دومين نمايشگاه لوازم خانگي

تبريز

4-7 شهريور 93

38

سومين نمايشگاه گارانتي ، خدمات پس از فروش

تهران

5-8 خرداد 94

39

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري

قزوين

7-11 دي 89

40 چهاردهمين نمايشگاه لوازم خانگي اصفهان

27دي تا 1 بهمن 89

41

دوازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي

اصفهان

23-27 بهمن 87

42

هفده همين نمايشگاه لوازم خانگي

اصفهان

1-4 اسفند 92

43

 سيزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي

اصفهان

27 بهمن تا 1 اسفند 88

44

هشتمين نمايشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري

اصفهان

3-7دي 83

45

اولين نمايشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري

مازندران

1-5 دي

46

دهمين نمايشگاه لوازم خانگي اروميه

اروميه

20-23 آبان 93

47

چهارمين نمايشگاه لوزام خانگي

تهران

25-29بهمن 89

48

سومين نمايشگاه لوازم خانگي و ...

قم

12-16 آبان 88

49

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري

قزوين

7-11دي 89

50

اولين همايش ملي صنعت لوازم خانگي

تهران

6-7 مرداد 90

51

نمايشگاه تركيه

تركيه 2009
52

چهارمين نمايشگاه جهيزيه و خدمات مجالس

اراك

27 بهمن تا 1 اسفند 93

53

3ومين نمايشگاه لوازم خانگي

تهران(اتحاديه)

11-6--93

54

پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي

گلستان

آذر ماه 85

55

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي

قم

25-29 بهمن

56

دوازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي و تصويري

شيراز

28 تير تا 1 مرداد 89

57

نخستين نمايشگاه كولر هاي گازي 

خوزستان

4-8 ارديبهشت 85

58

دومين نمايشگاه كولر هاي گازي

خوزستان

10-14 ارديبهشت 86

59

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي

شيراز

سال 89

60

چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي سيستم صوتي و تصويري

مازندران (قائمشهر)

9-13 اسفند 87

61

نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي و تصويري

تبريز

سال 89

62

شانزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي

مشهد

23 الي 27 مهر ماه 93

63

دوازدهمين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي تصويري

مشهد

17-21 آبان 89

64

سيزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي و صوتي تصويري

مشهد

25-29 مهر ماه 90

65

هشتمين  نمايشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري

قزوين

7-11 بهمن 93

66

دهمين  نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

7-10 آذر 89

67

يازدهمين  نمايشگاه لوازم خانگي

تهران

24-27 آبان 90

68

هشتمين نمايشگاه لوازم خانگي

مشهد

15-19 آبان 85

69

نمايشگاه شيراز

شيراز

تير 90

70

نمايشگاه تهران

تهران

آذر 89

71

نمايشگاه لوازم خانگي

يزد

20-24 بهمن 93

 

1394-03-18