» سیزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

تبلیغات

تماس با ما

  • همراه: 09121122825

  • ایمیل: info@3rah.ir

عنوان نمایشگاه:

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

تاریخ شروع نمایشگاه:

1398-11-27

تاریخ پایان نمایشگاه:

1398-12-01

استان/شهر

خراسان جنوبی/بیرجند

محل برگزاری نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی بیرجند